Objednávka časopisu Rytier Nepoškvrnenej

Záväzne si objednávam časopis Rytier Nepoškvrnenej

Meno a priezvisko:

E-mail:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Počet kusov:Prosím o zaslanie jedného čísla na ukážku, bezplatne:(zaškrtnite)
Ukážkové číslo
Pokiaž si objednáte časopis, s najbližším číslom Vám príde banková zloženka. V duchu tradície sv. Maximiliána Kolbeho, je cena časopisu "dobrovožný príspevok". Výrobné náklady 15 Sk.

Doplnenie informácií:V tomto textovom rámečku si môžete zkontrolova obsah odosielaného mailu. Pokiaž máte problémy s odesielaním, zkopírujte si obsah rámečku a pošlite ho na adresu rytier@rytier.sk sami.