Erich von Däniken - hľadač pravdy v zajatí klamu

Problematika UFO, mimozemských civilizácií, apokalyptických proroctiev a rôznych „nebeských zjavení“ zapĺňa stránky kníh, časopisov, novín a útočí na myslenie ľudí aj u nás, na kresťanskom Slovensku. Často je dnešný moderný človek zmätený, zneistený o budúcnosť svoju i celého ľudstva. Blíži sa nové tisícročie, a tak sa chytáme často pochybných záchranných bŕzd a hľadáme pomoc tam, kde v skutočnosti nie je. Jedinou správnou odpoveďou na naše všemožné otázky plné obáv a strachu môže byť jediná osoba - Ježiš Kristus. Prečo? Pretože On je Pravda, Cesta i Život, pretože kto verí v Neho, nezomrie, ale bude žiť naveky, pretože... Mohli by sme pokračovať donekonečna, ale autentický kresťan nepotrebuje viac argumentov, jemu stačí Boh. Skutočného kresťana nepresvedčí ani tisíc Mulderov a Scullyových o tom, že pravda je vo hviezdach. Na Slovensku sa pulty kníhkupectiev prehýbajú pod titulmi autorov, ktorí často hľadajú eskimáka v Afrike, a tak skutočnú pravdu nájdu len veľmi ťažko. Spomeniem aspoň Ludvíka Součka, Johannesa von Buttlara, ale hlavne človeka, ktorý jednoznačne vedie v počte predaných kníh, Ericha von Dänikena, súkromného bádateľa, cestovateľa, spisovateľa a autodidakta, ktorý získal vedomosti sebavzdelávaním, momentálne žijúceho vo Švajčiarsku. Je zarytým obhajcom archeoastronautickej teórie o návšteve mimozemšťanov na Zemi, inšpirátorom činnosti Ancient Astronaut Society a vydavateľom jej časopisu. Patrí k najúspešnejším nemecky píšucim autorom po r. 1945. Z bývalého hoteliéra sa teda stal populárny spisovateľ, ktorého by však solídni vedci najradšej zaradili k nepodareným vykopávkam doby ďaleko minulej. Dôvod? Däniken je totiž presvedčený, že našu Zem v minulosti navštívili cudzie bytosti z Vesmíru, poskytli nám úžasné vedomosti z rôznych oblastí vedy, dokonca pretvorili ľudského jedinca do dokonalejšej formy, a samozrejme sa k nám v blízkej budúcnosti vrátia. Jeho prvotina - Spomienky na budúcnosť - spôsobila doslova výbuch. Nemožno mu poprieť pútavý písomný prejav, avšak Däniken nie je profesionálny vedec, z dostupných materiálov si vyberie len informácie, ktoré mu vyhovujú, zdanlivo potvrdzujúce jeho krkolomné teórie, a takto hádže rukavicu vedeckým kapacitám, ktoré nemajú čas ani chuť vysvetľovať skutočnú vedu nadšenému amatérovi.

Ale, ale, pán Däniken...

Reliéf na „Kráľovskej hrobke“ indiánskeho vládcu v mayskom meste Pelenque napr. považuje za dôkaz o tom, že už staroveké národy používali raketovú techniku, pričom pre skutočných odborníkov na mayskú kultúru je symbolika náhrobného kameňa jasná. Skalné kresby vo Val Camonice (Taliansko) sú podľa Dänikena zobrazením nebeských kozmonautov. Je len zaujímavé, prečo lovia v skafandroch a pomocou primitívnych lukov? Pobavený čitateľ sa možno pousmeje, ale vedcom vstávajú vlasy na hlave. Nie každý to totiž berie športovo ako napr. český odborník v oblasti astrofyziky - Jiří Grygar, ktorý diela podobnej kvality posúva nekompromisne do oblasti fantastickej literatúry. Jednoznačne sa jeho knižky dobre čítajú hlavne medzi mládežou a pokiaľ by sme spisovateľove tvrdenia brali ako sci-fi rozprávky, veľmi by neuškodili, avšak...pán Däniken je „odborník“ aj na zjavenia iného kalibru.

Neomylný fantasta o omylnosti Cirkvi Na otázku

- „Ste ateista?“ odpovedá: „Nie, ani v najskrytejšom kútiku svojho svedomia a svojho srdca.“ (E. von Däniken: Křížový výsluch, str. 16). Lenže boh v poňatí Dänikena nie je Trojjediný Boh, ale prvotná sila, tajomstvo, počiatok. No a to je dosť šibalská odpoveď. Hlavne keď zvedavý čitateľ siahne po autorovom titule: Zjavenia- javy, ktoré vzrušujú svet (Práca, 1992). Odpovede na svoje otázky hľadal aj medzi profesormi teológie, avšak tie ho údajne neuspokojili. Keďže ako kresťania nemáme odsudzovať, ale snažiť sa chápať, skúsme analyzovať niektoré autorove tvrdenia. Hneď na úvod vás však dorazia slová samotného Dänikena: „Naozaj má rímskokatolícka cirkev oprávnenie prijímať a uznávať “skutočné" zázraky? Naozaj treba pokladať Božie slovo za inšpiráciu Svätým Duchom? Púšťam sa do práce bez odvolávania sa na anonymného a často haneného Svätého Ducha" (str. 5 - Zjavenia). V kapitole Jestvujú zjavenia? čítame s ohromením: „(...) Mária nemá pochopenie pre deti? Nevie o detskej psychológii? Prečo dáva deťom, ak sa im zjaví, márnomyseľné otázky: Miluješ môjho syna? Miluješ ma? Aká nemilosrdná je jej požiadavka: Obetuj sa za mňa! Prečo vyvoláva Madona zmätok symbolmi? Prečo sa neobráti na dôstojných pánov Kongregácie viery? (...)“ My však vieme, že Boh často zjavuje svoje Pravdy práve jednoduchým a maličkým a mohli by sme oprávnenie odporúčať trápiacemu sa autorovi hlbšie štúdium Biblie, predovšetkým však s prosbami k Duchu Svätému, ktorého tak často ironizuje. Däniken nie je schopný akceptovať prosby Matky Božej, o zjaveniach hovorí ako o „trpkom ovocí“ (str. 30 - Zjavenia) . Samotné zjavenia mieša s politikou a Katarínu Sienskú považuje za ženu, ktorá vôbec nemala kresťanskú pokoru a skromnosť, jej skutky sú dokonca politicky motivované a jej nevinnosť podozrivá! Záver pána Dänikena je jednoznačný - Katarína Sienská bola politickým nástrojom v rukách Cirkvi! Bibliu nepovažuje za žriedlo pravdy a podľa neho ju Evanjelisti „vyrábali“. Ekumenické koncily odbavuje mávnutím ruky a tvrdo kritizuje „naivitu“ kresťanov. Hovorí o neúprimnosti dušpastierov a o tom, že Ježiš Kristus nebol „Jednorodený Syn Boží“ a nikdy sa zaňho nevydával (str. 64-65 - Zjavenia). Podľa Dänikena je Ježiš nemanželským dieťaťom slúžky Márie a od Jána Krstiteľa, prefíkaného rečníka, sa učí metóde masovej psychológie!!! Vyhlásenie Matky Božej - „Som Nepoškvrnené Počatie!“ - môže byť podľa vyššie spomínaného autora vznešeným opisom pôvodnej umelej mutácie. Slová sv. Matúša v 5. kapitole: „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď...“, sa mu zdajú pritvrdé a hovorí, že takého kazateľa, ktorý to plní, ešte nestretol. Úbohý pán Däniken sa však zrejme obklopuje tými nesprávnymi ľuďmi a pravdepodobne nepočul nič o svätých kňazoch (sv. Ján Bosco, sv. Ján Mária Vianney, sv. Karol Boromejský ...). Samotného Pána Ježiša nazýva narcistom, ktorý prahne po láske všetkých. Slovo Božie považuje za fámy a vysvetľuje si ho po svojom. Už asi viete, prečo treba o podobných „hľadačoch pravdy“ informovať aj nás, pre ktorých je Pán Ježiš skutočným Spasiteľom a Božím Synom. Ak nemajú právo vysvetľovať zjavené pravdy tí, ktorých ustanovil Ježiš, odkiaľ ho berie bývalý hoteliér? Podľa „teológa, doktora, historika, psychológa, archeológa“, alebo jednoducho „odborníka“ Dänikena sa zázraky dajú vysvetliť autosugesciou a masovou hypnózou. Kombinuje čínsku filozofiu s modernou psychológiou, africkými mýtmi, egyptským liečením a Apolónovým veštením. Okorenené jogovými praktikami nám podáva „šéfkuchár“ Däniken poriadny „krupicový chaos“. Zbehlý kresťan však už tuší, čo, alebo kto je za tým všetkým a spomenie si na slová Písma: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere“ (1 Pt 5, 8-9). Už som počul o neveriacich, ktorí sa na smrteľnej posteli dovolávali Pána Ježiša, ale ešte nikdy som nepočul o človeku, ktorý by si volal na pomoc v hodine smrti Lenina, Budhu, mimozemšťana, alebo nejakého Dänikena. Boh nás učí milovať aj nepriateľov, modliť sa za poblúdených a inovercov. Práve tým máme možnosť ukázať, že sme Ježišovými učeníkmi, a tak neodložte tento článok len tak na stôl, ale pomodlite sa aj za pána Dänikena.
Miroslav Deglovič