Modlitba svätého Františka z Assisi

 

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja:

aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,

odpustenie, kde sa množia urážky,

jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal

pravdu tým, čo blúdia,

vieru tým, čo pochybujú,

nádej tým, čo si zúfajú, s

vetlo tým, čo tápu vo tmách,

radosť tým, čo smútia.

Daj, aby som sa snažil

skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali,

skôr chápať iných,

než aby mňa chápali,

skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame, nadobúdame,

len keď zabúdame na seba,

nachádzame seba samých,

len keď odpúšťame,

dostáva sa nám odpustenia,

len keď odumierame sebe,

povstávame k večnému životu.

Amen.