Modlitba za manželku

Ďakujem Ti, Bože, Ďakujem Ti za tento večer, za ticho, za to, že máme domov, že dnes nemusíme nikam ísť, že sa nemusíme ponáhľať. Ďakujem Ti, že si tu s nami, že viem, že sa s Tebou môžem pozhovárať. Sedím pri stole a nič nerobím, len tak sedím a pozerám. Pozerám na svoju ženu, práve kojí naše dieťa. Teraz zdvihla hlavu, usmieva sa a podáva mi ruku. Bože, ďakujem Ti za ňu, za to, že je na svete, že je moja. Ďakujem Ti za jej detstvo, ktoré ju nútilo hľadať odpoveď na zmysel vecí. A taktiež Ti ďakujem za jej krst, za naše stretnutie, za požehnanie pri sobáši, za prvú dôvernú chvíľu, za všetku našu lásku. Ďakujem Ti za zázrak, ktorý sa od vekov znova a znova opakuje, za život, ktorý vznikol, za rast a prvý plač nášho dieťaťa. Bože, ďakujem Ti za naše krehké šťastie, za to, čo je a čo by nemuselo byť. Aj iní sa mali radi - prestali sa mať. Bože, prosím, nedopusť, aby sa aj nám stalo niečo podobné. Daj, aby sme boli múdri, aby sme viac milovali, než túžili byť milovaní, aby sme viac dávali, než túžili brať, aby sme si vážili slobodu druhého, rešpektovali jeho vôľu, aby sme boli vynaliezaví vo vytváraní jednoty sŕdc a myslí, aby sme si vedeli navzájom pomáhať, snímať únavu, dodávať odvahu. Bože, daj, aby sme sa milovali bez pokrytectva, aby nám bolo odporné zlo, aby sme sa pripútali k dobru, aby sme viac ako osobný prospech hľadali prospech druhého. Bože, daj, aby naša láska bola pokorná a láskavá, aby bola trpezlivá, keby nebolo všetko tak, ako by sme si priali, aby bola ohľaduplná v chorobe, v starostiach, v zlej nálade. Bože, daj, aby sme boli k sebe navzájom dobrotiví a milosrdní, aby sme si vedeli odpúšťať aj najväčšie chyby a hriechy, aby sme vedeli vždy znova začínať, aby sme vedeli čakať a dúfať. Dieťa už spí. Moja žena prichádza, usmieva sa a podáva mi ruku. Bože, daj, aby som ju nikdy nesklamal, aby som ju vždy chránil, bol jej oporou, jej silou. Pomáhaj nám Bože. Prebývaj u nás. Buď v každom z nás. A veľmi, veľmi Ti ďakujem. Za ňu, za naše prvé dieťa, za všetko. Mária, Matka krásnej lásky, Tvojmu príhovoru zverujem nás všetkých. A Teba, Jozef, patrón rodín, tiež prosím o pomoc a orodovanie. Amen.