Áno pre život

Rozprávanie o jednom príklade ohlasovania Evanjelia života medzi nami

 

Na počiatku každého dobrého diela je dobré slovo, dobrý nápad. Toto slovo bolo i na počiatku projektu „Áno pre život” v Rajeckých Tepliciach. Slovo, ktoré vyšlo z úst Mariána Kuffu, farára v Žakovciach, o ktorom už mnohí z čitateľov istotne počuli nemálo. Najmä v súvislosti s množstvom dobra, ktoré preukazuje svojim bratom,  ktorých mnohí „spravodliví” označujú za „spodinu”. Týmto ľuďom, ktorým je odmietané právo na vlastný domov, pán farár Kuffa so svojimi spolupracovníkmi toto teplo domova v Žakovciach ponúka. Nebol im  však ľahostajný ani osud tých najbezbrannejších, ktorým je odopierané právo na domov, či priam právo na život - osud nechcených nenarodených detí a ich nešťastných matiek. Kapacitne však fara v Žakovciach praská vo švíkoch, preto pán farár oslovil dobrých ľudí z iných častí Slovenska. A tak vo Švajčiarsku vypracovaný projekt domova pre „čerstvé” mamičky bez strechy nad hlavou, nazvaný „Ja zu leben”, našiel odozvu u pani Marcely Dobešovej z Rajeckých Teplíc. <D>

 

Ťažké začiatky

Na začiatku práce združenia „Áno pre život” v Rajeckých Tepliciach, ktorého zriaďovateľom bol Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, stála  pani Marcela Dobešová, ktorú v neľahkých chvíľach rozhodovania podporil jej manžel. S podporou miestneho pána farára  a  dobrých ľudí, ktorých pani Dobešová oslovila, začalo združenie v lete 1998 pracovať. V auguste 1998 dobrovoľní pracovníci združenia, ktorí práci pre mamičky a ich deti nezištne venujú množstvo svojho času, síl i finančných prostriedkov, sprevádzkovali starší dom v Šuji neďaleko Rajca. Dom pre potreby združenia bezplatne prenajali manželia Čerňanskí z Konskej. V septembri 1998 poskytli domov dvom mamičkám - pani Hanke a pani Monike s jeden a pol ročnou dcérkou. Obidve mamičky boli tehotné a onedlho priviedli na svet krásnych zdravých chlapcov - obaja dostali pri sv. krste meno Tomáš.
V novembri 1998 sprevádzkovali druhý dom v Rajci, ktorí sa podarilo získať vďaka zapožičaným financiám. Od začiatku činnosti pomohli mnohým ženám v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii, zachránili niekoľko krásnych detí.

Viera sa prejavuje konkrétnymi skutkami

Členom združenia „Áno pre život” je úplne jasné, že ich kresťanská viera musí byť každodenne žitá a prejavovaná konkrétnymi skutkami pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú. Pomáhajú nielen poskytnutím núdzového ubytovania, ale aj radami, dobrým slovom, vypočutím žien, ktorých rozhodnutie pre interrupciu je častokrát iba dôsledkom nedostatočného pochopenia zo strany najbližších. Manželia Dobešovci, Verešovci, pani Mária Baránková, Helena Grupáčová, Renáta Jasenovská, Jana Jasenovcová, Anastázia Jasenovská so svojimi blízkymi i mnoho ďalších robia svoju nehonorovanú prácu so skutočným nadšením a nasadením. Zabezpečujú funkčnosť tohto projektu od stálej služby pri telefónnom aparáte ochotne pomôcť radou či vypočutím až po zabezpečenie chodu oboch domov a starostlivosť o matky a ich deti. Reakcie okolia bývajú rozličné. Okrem vďačných slov žien, ktorým podaná dlaň dobrých ľudí pomohla vyhnúť sa životnej tragédií zabitia vlastného dieťaťa, sa stretávajú i s nepochopením a zlomyseľnosťou ľudí, pre ktorých sú mamičky v domovoch združenia neželaným hosťom.
Mamičkám a ich deťom sa snažia poskytnúť na určitý čas (spravidla najviac na 2 roky) strechu nad hlavou a dôstojné životné podmienky. O zútulnenie priestorov, v ktorých žijú, sa starajú jednak ubytované ženy, ale aj dobrovoľníci z „Áno pre život”. Cieľom projektu je poskytnúť ženám a dievčatám v krízových životných situáciach čo najkomplexnejšiu pomoc. Projekt, ktorý je motivovaný najmä ochranou nenarodeného dieťaťa, má pomôcť ženám ubytovaným v oboch domoch naučiť sa starať o svoje dieťa, poskytnúť im možnosť absolvovať rekvalifikačné kurzy vo viacerých oblastiach, naučiť sa zodpovednosti a hľadať možnosti pre ďalší život. Väčšina ubytovaných žien prešla rozličnými životnými osudmi. Pochádzajú z rozvrátených rodín, z rodín, ktoré ich odvrhli. Okrem sociálnej pomoci teda častokrát potrebujú i pomoc psychologickú, lekársku či osvetovú. Cieľom je, aby sa ženy, ktoré prejdú starostlivosťou združenia, zaradili do normálneho spoločenského života.

 Ženy odmietnuté najbližšími

Väčšina žien obracajúcich sa na združenie „Áno pre život” s prosbou o pomoc sú ženy, ktoré odmietli ich najbližší. Pani Hanka Verešová, dobrovoľníčka združenia, hovorí o svojej skúsenosti z práce s týmito ženami:
„Za jeden rok práce v tejto oblasti som spoznala, že keď rodičia neprijmu svoje dieťa po jeho chybnom kroku, po hriešnom páde, doslova ho vhodia do rúk pasákov, dílerov drog, vydieračov či iných zločincov. A potom jeden hriech plodí množstvo ďalších. Pre každého rodiča je istotne smutné, keď im dieťa robí niečo zlé, ale nikdy neurobme ten nerozvážny krok, že ho vyhodíme. A keď odchádza samo s tým, že nás nepotrebuje, nezabudnime mu pripomenúť, že má u nás vždy otvorené dvere. Videla som takéto nešťastné dievčatá. Vo väčšine si svoj nedobrý život zariadili samy, ale ten poci t, že   sa nemajú ku komu vrátiť, že ich celá rodina odhadzuje, je hrozný. Je už teraz dosť jasné, ako bude vyzerať ich ďalší život . Zlo nemešká a raduje sa z každého, koho dostane do svojich pazúrov.”
Jedným z cieľov pracovníkov združenia je, pokiaľ je to možné, docieliť zlepšenie veľmi zlých vzťahov týchto žien s ich rodina mi. V niekoľkých prípadoch sa to už podarilo, rodičia, ktorí svoju dcéru s dieťaťom dlho odmietali, ju nakoniec radi prijali znovu k sebe.

Súčasnosť a plány do budúcnosti

Maximálna kapacita oboch domov združenia spolu je 12 osôb. Dom v Rajci sa snažia členovia združenia svojpomocne zrekonštruovať, aby mohol čo najskôr opäť prijať svojich nových obyvateľov. Napriek tomu, že sa boria s množstvom problémov, ich práca je nepochybne požehnaná a prináša pekné ovocie. Uvedomujú si však, že takýchto domovov  je potrebných na Slovensku omnoho viac. Pre ľudí, ktorí by chceli takto nezištne pomáhať svojim blížnym v iných kútoch Slovenska, bol určený seminár „Vyber si život”, ktorý nedávno už po druhýkrát zorganizovalo práve združenie „Áno pre život”. Bol nielen prínosom k formovaniu úcty k životu u širokej verejnosti, ale aj povzbudením a výzvou pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné ohlasovanie Evanjelia života.
 
Dariusz Żuk-Olszewski

Pre všetkých, ktorí sa chcú o činnosti združenia dozvedieť viac, resp. ponúknuť svoju pomoc, uvádzame kontaktnú adresu:

Občianske združenie Áno pre život

Riečna 10,

013 13  Rajecké Teplice

Číslo účtu: VÚB Žilina, 1263154954/0200