Rok 2000 - nádej, či apokalyptická vízia?

Veľa ľudí a neraz i kresťanov má veľký strach pred blížiacim sa tretím tisícročím. Na jednej strane je to celkom pochopiteľné - narastajúca nezamestnanosť, zdražovanie potravín, chaotické riešenie bytovej otázky, prírodné katastrofy, skleníkový efekt,  nezmyselné a dobyvačné vojny, to všetko človeku na optimizme jednoznačne nepridá. Denne umiera na svete 100.000 ľudí na následky hladu, atómová zbrojná technika dosiahla také zdokonalenie, že veľkú časť civilizácie možno zničiť v priebehu piatich minút. Jednoducho chýba láska a zdravý rozum. Na strane druhej však sledujeme určitú duchovnú obrodu, narastajú kresťanské charizmatické hnutia, darí sa misiám, rozvíja sa medzináboženský dialóg. Duch Evanjelia žije.

Dnes viac ako inokedy potrebuje človek niečomu alebo niekomu veriť. A tak hľadá a hľadá... S kým alebo s čím prekročíme prah tretieho tisícročia my, ľudia veku 2000?
Vízia katastrofickej budúcnosti však pretrváva u mnohých. Tak napríklad členovia americkej organizácie Ultimate Frontier sa pripravujú na evakuáciu kozmickou loďou 5. mája v roku 2000, pretože očakávajú koniec sveta. Niektorí vedci pripúšťajú možnosť „presunutia pólov” s prevrátením zemskej osi, sprevádzané trojdňovou tmou. Budhisti čakajú na príchod Maitreya Budhu, hinduisti veria v návrat Krišnu, dokonca i mytológia severoamerického indiánskeho národa Hopiov hovorí o „konci sveta”. Samozvaní odborníci na budúcnosť si napr. Zjavenie sv. Jána špekulatívne prepracujú podľa toho, ako im to vyhovuje. Na knižných pultoch sa stále viacej objavujú literárne „skvosty” o rôznych jasnovidcoch (Nostradamus, Edvar Cayce), ktorí neraz praktizovali  mágiu, špiritizmus či astrológiu a samotné predpovede o budúcnosti šifrovali do anagramov. Môžete namietať, že niektoré ich predpovede sa splnili. Možno áno, ale veľa sa ich aj nesplnilo. Napr. tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny sa mnohí anglickí špiritisti nechali údajne „bytosťami z druhého sveta” upokojiť, že vojna nebude. A bola. Tak často citovaná Američanka z Washingtonu - Jean Dixonová sa napríklad zmýlila v predpovedaní výsledkov vojny vo Vietname. Notoricky známej sekte Svedkov jehovových sa predpovede o konci sveta nesplnili niekoľkokrát. Ľudia sa boja a hľadajú pomoc všade. Dokonca aj vo vesmíre...
V sedemdesiatych rokoch bol v Amerike vytvorený program SETI, ktorý sa zaoberá výskumom mimozemskej inteligencie. Obrovský rádioteleskop v Puerto Ricu vydáva  signály do kozmického priestoru pre kontakt s bytosťami z iných svetov. Doteraz však nikto neodpovedal. Svetom preletela správa o údajnom telepatickom stretnutí ruských kozmonautov z vesmírnej stanice Saľut 6 s planéťanom Sheranom. Cez Holanďana Geralda Tetterooa, ktorý zomrel v roku 1979, vraj hovoril opäť „telepatickým kánalom” Ithar z Venuše a Andres z Efratonu. Ako námet pre sci-fi román by sme to mohli relatívne prehliadnuť, ale pozor - ono sa to prezentuje neraz ako skutočnosť!
Dán Knud Weiking 20. februára 1967 počul „vnútorný hlas” tajomnej bytosti s názvom Orthon, ktorá  naznačuje, že je Kristus!!! - ale pod svojím menom chce vystupovať až po úplnom návrate na Zem. Zničenie planéty sa podľa nej začne v Číne a potom „zachváti Rusko a Európu, až sa zo zeme stane peklo.” Inžinier Hermamm Ilg z Reutlingenu na základe údajov získaných cez médium tvrdí, že nás prídu zachrániť mimozemšťania na obrovských kozmických lodiach. Avšak pozor! Škótsky akademický maliar Benjamin Creme, ktorý sa zaujíma o ezoterické učenie, predovšektým teozofiu, tvrdí - „Bohu podobné nesmrteľné bytosti nás už dlhší čas pozorujú a strážia. Zdržiavajú sa v hornatých neprístupných oblastiach (Himaláje). Jeden z nich je Maitreya, už 2600 rokov zastáva úrad Krista a učiteľa sveta.”!!!
Podľa tvrdenia pána Cremea sa mal dať poznať svetu v roku 1982 - to sa však samozrejme nesplnilo. Milióny Indov, ale aj narastajúci počet amerických i európskych pútnikov uctievajú „inkarnáciu Boha”, muža menom Saty Sai Baba. Tento „guru” z Indie má vraj neslýchané schopnosti (materializácia, jasnovidectvo, uzdravovanie a pod.). Hovorí dokonca o Kristovom utrpení a záchrane sveta.
Z USA a Veľkej Británie prichádza hnutie NEW AGE (Nový vek) predstavované britským historikom Sirom Georgom Trevelyanom, ktorý sa nás snaží strhujúco presvedčiť o tom, že sa máme otvoriť novým neznámym energiám, aby sa v nás realizovala spirituálna sila, ktorá je znakom novej duchovnej revolúcie!!! Životný štýl predstaviteľov „nového veku” zahŕňa rôzne formy vyššej jógy, makrobiotiku, tai-či cvičenia a pod. Aj oni majú svojich prorokov a guruov, ktorí hlásajú „kozmického Krista” a zlučiteľnosť všetkých náboženstiev do určitého univerzálneho „gulášu”.
Kresťan teda musí byť nanajvýš opatrný. Nepotrebuje sa utiekať k rôznym samozvaným mesiášom, ba dokonca to ani nesmie! Ježiš je predsa stále s nami. Čoho sa teda máme báť? Pevná viera a úprimná modlitba - to sú piliere, na ktorých stavia autentický kresťan. A budúcnosť? Pápež Ján Pavol II. nám hovorí jasne - Nebojte sa !
Ak sa snažíme žiť podľa Božích prikázaní, niet sa čoho báť. Držme sa Svätého Písma, ktoré hovorí:
„Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej.” (Druhý Petrov list 3, 8-10)