Legenda o vianočnom stromčeku

V tej prekrásnej a blaženej noci, keď Ježiško zostúpil na túto zem, nielen pastieri sa radovali z jeho príchodu, ale radovala sa i celá príroda, vtáctvo, stromy i kvety. Pritom však panovala veľká zvedavosť, každé stvorenie chcelo vidieť malého Ježiška.
Neďaleko svätého miesta stáli tri stromy, ktorým sa podarilo nazrieť do maštaľky, kde Ježiško ležal. Tieto šťastné stromy boli: kráľovská palma, voňavá oliva a ihličnatá jedľa. To, že uvideli Vykupiteľa, im spôsobilo veľkú radosť a blaženosť; medzi listami stromov bolo počuť vždy hlasnejšie a hlasnejšie šeptanie, až nakoniec kráľovská palma takto oslovila voňavú olivu:
„Poď sa sestra so mnou pokloniť Ježiškovi.“
Jedľa, ktorá to tiež počula, sa im prihovorila:
„Vezmite aj mňa so sebou!“
Dva pyšné stromy opovržlivo zazreli na prostú jedľu a palma jej odpovedala: „Nie, ty nemôžeš ísť s nami. Čože by si mohla dať božskému nemluvniatku, veď okrem  bodľavých ihlíc iného i tak nemáš!“
Jedľa sa zahanbene utiahla a nemala odvahu viac ráz pozrieť na Ježiška.
Ježiška strážili anjeli, spomedzi ktorých jeden počul, čo si stromy rozprávajú. Poľutoval jedľu a zaumienil si, že jej bude na pomoci.
Palma  si odtrhla najkrajšie listy zo svojej koruny, zložila ich k Ježiškovým nohám a povedala:
„Príjmi, drahý Ježiško, tieto listy ako vejár proti veľkej horúčave!“
Oliva vypustila voňavý  olej zo svojho ovocia a naplnila jasle jemnou vôňou.
Jedľa bez závisti, ale veľmi smutne stála a ľútostive pozerala na seba, čím by sa mohla zavďačiť. Vtom pristúpi k nej anjel a hovorí jej takto:
„Veľmi ťa ľutujem, ale neboj sa, ozbobím ťa tak, že budeš krajšia ako tvoje sestry.“
Anjel obrátil zrak k nebu a rukou kýval na hviezdičky, ktoré jedna za druhou padali zvysoka na konáriky skromnej jedle, a tak svietili ako tisíce a tisíce sviečok spolu.
Maličký Ježiško sa onedlho zobudil zo sna, nezbadal vejár, ktorý mu ležal pri nožičkách, ani nedbal na vôňu, ktorá naplnila jasle, ale malé ručičky pozdvihoval k nádhernej jedli. Skromná jedľa bola odmenená i blažená. Anjel jej však povedal:
„Od tejto chvíle ty budeš svätiť svojím zeleným ihličím a sviecami narodenie Vykupiteľa. Keď ťa uvidia deti, budú mať veľkú radosť, v dospelých zas vzbudíš pamiatku blaženého detského života. Na tebe horiace nespočetné sviece im donesú do pamäti to zázračné svetlo, ktoré drahý Ježiško priniesol na hriešnu zem: lásku.“
 
Vojtech Visolajský