„Nenašlo sa pre neho miesto...“

„K svojim prišiel, ale svoji ho neprijali.“ (Jn 1, 11) „Nenašlo sa pre neho miesto...“ (Lk 2, 7)
Pre Máriu, Jozefa a pre Dieťa, ktoré sa malo narodiť.
Pre koľko ľudí aj dnes niet miesta vo veľkom hostinci ľudského spoločenstva, ale aj v malom hostinci nášho srdca! Koľko ľudí aj dnes prichádza klopať na dvere.
Sú Vianoce: sviatky prijatia a lásky!
Do tohto tvrdého a hrubého sveta náhle vstupuje láskavé a krehké Dieťa Ježiško: Prichádza oslobodiť človeka omotaného sieťou nenávisti a zotročeného sektárstvom a roztržkami. Prichádza otvoriť nové obzory. Boží Syn dovoľuje vyklíčiť novej nádeji, že napriek toľkým ťažkým problémom nakoniec zažiari na oblohe ľudstva mier. Toto úbohé Dieťa, pre ktoré „nebolo miesta pod strechou“, je jediným Dedičom celého stvorenia.
 
Podľa Jána Pavla II.