Nech nemajú čas

Satan zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov. V otváracom prejave k svojim zlomocným pomocníkom povedal:
„Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby prichádzali do chrámov. Nemôžeme im vziať Bibliu a brániť v poznávaní pravdy. Nemôžeme ich ani odlúčiť od biblických hodnôt, na ktorých po celé generácie lipnú, musíme urobiť niečo iné. Musíme im zabrániť vytvárať si dôverný a trvalý vzťah s Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša moc nad nimi je zlomená. Preto ich nechajme chodiť do kostolov a modlitební, neberme im ich konzervatívny životný štýl, ale zamerajme sa na ich čas, aby nemohli prežívať blízkosť a úzke spojenie s Ježišom Kristom. Svoj cieľ dosiahneme najlepšie tým, že im budeme prekážať pri ich snahe byť so svojím Záchrancom osamote. Musíme byť po celý deň v ich prítomnosti, aby sme im znemožnili to dôležité spojenie.“
„Ako to máme urobiť?“ volali anjeli. „Zamestnávajte ich malichernosťami života a používajte množstvo efektných trikov, aby ste zabavili ich myseľ,“ odpovedal. „Lákajte ich utrácať, utrácať, utrácať a potom si požičiavať, požičiavať, požičiavať. Zaplavte ich schránky reklamnou poštou, letákmi, objednávkovými katalógmi a ponukami tovaru zadarmo, ponúkajte služby a falošné nádeje. Nech sú v ich živote peniaze vždy na prvom mieste. Presvedčte ženy, aby radšej nemali deti, aby chodili do zamestnania na plný úväzok, aby kariéra bola dôležitejšia ako rodina. Nech manželia pracujú šesť alebo ešte lepšie sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín, aby si mohli dovoliť svoj životný štýl. Bráňte rodičom tráviť spoločný čas s deťmi. Ich rodiny sa začnú čoskoro rozpadať. Domov už nebude poskytovať rodine azyl pred tlakmi každodenných starostí. Dráždite ich zmysly, aby nemohli načúvať tichému hlasu a rozjímať nad Božím slovom. Naučia sa mať neustále pustené rádio, budú počúvať našu hudbu, kedykoľvek budú sedieť za volantom svojho auta. Presvedčte ľudí, že majú mať stále zapnutý televízor, videoprehrávač alebo počítač. Nech vo všetkých obchodoch a reštauráciách hrá hlasná hudba. Toto všetko prehluší ich myseľ, nebudú už schopní načúvať jeden druhému a rozbije to ich jednotu s Kristom. Nezabudnite zaplniť ich nočné stolíky časopismi a novinami. Bombardujte ich mozgy správami celých 24 hodín.
Postarajte sa o ich víkendy. Nech sa do zamestnania vracajú vyčerpaní, neupokojení a nepripravení na nadchádzajúci týždeň. Nedovoľte im vyjsť si do prírody a premýšľať o Božích zázrakoch. Dajte im chlieb a hry, nech sa vybúria na športových podujatiach a na koncertoch. Pripravte im pastvu pre oči. Nech ich bavia akčné filmy, dráždite ich zmyselnosť. Nezabudnite na billboardy pri cestách. Ani na dovolenke ich nenechajte na pokoji. Pošlite ich na exotické miesta, do zábavných parkov... len nech sa bavia tak, ako sa baví svet.
A keď sa stretnú, prihrajte im klebety a rečičky zo sveta, zahrajte im na nervy a hlavne, nedovoľte im čerpať silu zo Svätého Písma, aby odišli so zaťaženým svedomím a rozbúrenými citmi. Nechajte ich byť súčasťou programov duchovného snaženia. Čím viac, tým lepšie. Preplňte ich životy nepreberným množstvom dobrých dôvodov nemať čas na modlitby ani na príležitosť hľadať moc Božiu. Čoskoro budú pracovať z vlastných síl, obetujú zdravie a rodinu pre dobro príčiny.“
Zhromaždenie sa skončilo. Diablovi anjeli nedočkavo odišli plniť svoje úlohy - pôsobiť, aby sa kresťania všade na svete predbiehali v množstve nových programov, aby tak nemali čas na svoje rodiny ani blížnych a pobehovali z miesta na miesto, z akcie na akciu, sem a tam. Bol diablov plán úspešný? Posúďte sami.
 
 Internet - preložené a upravené