Ecce Homo

Je malý a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť matky, lekárov, politikov. Všetkých tých, ktorí presviedčajú iných a najmä svoje svedomie, že kým je v živote matky, kým neuzrie svetlo sveta, nie je ešte človekom...
Je starý a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť vlastných detí, ošetrovateľov, politikov. Všetkých tých, ktorí presviedčajú iných a najmä svoje svedomie, že keď už nič neprodukuje a nie je z neho žiaden osoh, nie je už človekom...
Je chorý a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť blížnych - rodičov, detí, zdravotníkov, politikov. Všetkých tých, ktorí presviedčajú iných a najmä svoje svedomie, že keď toľko trpí a zaťažuje "sociálny systém", nie je už človekom...
Je nezamestnaný a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť úradníkov, veriteľov, okolia. Všetkých tých, ktorí ho odsudzujú ako "nepolepšiteľný sociálny prípad", "požierača našich daní", ktorý už vari ani nie je človekom...
Je bez strechy nad hlavou a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť počasia, okoloidúcich, pouličných gangov. Všetkých tých, ktorí ho považujú za "spo-dinu", ktorú ťažko nazvať človekom...
Je bez práva a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť falošných žalobcov, skorumpovaných sudcov, nespravodlivých právnikov. Všetkých tých, pre ktorých len boháč je človekom...
Je bez úcty a bezbranný. Vydaný na milosť a nemilosť blížnych, ktorí ním pohŕdajú pre jeho pôvod, farbu pleti, náboženstvo, preto, že pre nich nie je človekom...
Ecce Homo! Hľa, človek! Malý, starý, chorý, nezamestnaný, bez strechy nad hlavou, bez práva, bez úcty... Človek, za ktorého trpel Spasiteľ sveta. Človek, za ktorého Syn človeka a Boží Syn dal to najcennejšie - svoj život. Zomrel potupnou smrťou na kríži, sprevádzaný posmeškami a výčitkami tých, ktorí sa považovali za elitu národa.
Ecce Homo! Hľa, človek! Človek a Boh zároveň. Visí na dreve kríža, ktoré zostane naveky nemou výčitkou nášmu pohŕdaniu utrpením iných.
Bože, odpusť nám, že aj my sme takou "elitou". Svojím krížom a svojím utrpením nám otvor srdcia. Nauč nás nepohŕdať bezbrannými a stáť pod Tvojím krížom tak ako Tvoja a naša Matka.
 
Dariusz Żuk-Olszewski