Moji svätí priatelia

Svätý Jozef

Patrón Cirkvi; patrón otcov; zomierajúcich;  robotníkov

Význam mena: z hebrejského "Jóséph" - "Boh pridá, rozhojní"
Zomrel: 1. st. po Kristovi
Sviatok:  19. marec
1.máj - sv. Jozefa robotníka

Svätý Jozef, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša, pochádzal z kráľovského rodu proroka Dávida. Napriek tomu bol obyčajným chudobným tesárom, no mužom spravodlivým, skromným, po-korným a čistého srdca. Všetko, čo o ňom vieme, je známe z evanjelií (Mt 1-2; 13,55 a Lk 1-2; 4,22).
Pán Boh si ho vybral za ženícha Panny Márie a za pestúna malého Ježiša, ktorému bol otcom tu na zemi pred očami ľudí. Vo sne sa mu zjavil anjel Pána a oznámil mu, že Panna Mária počala z Ducha Svätého a dieťa menom Ježiš bude Synom Božím a Spasiteľom ľudí. Pán Boh cez svojho anjela ešte niekoľkokrát zasiahol do konania sv. Jozefa tým, že ho vo sne varoval pred Herodesovým hnevom a prikázal mu ísť s Máriou i malým Ježišom do Egypta, alebo že sa môže opäť vrátiť domov do Nazareta. Tu priúčal svojmu remeslu aj Ježiša a bol príkladom cnostného života. Keď mal Pán Ježiš 12 rokov, šiel spolu s rodičmi do Jeruzalema na židovské veľkonočné sviatky, no v tom veľkom zástupe ľudí sa im stratil. Po troch dňoch hľadania ho našli v chráme. Na výčitku svojej matky: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri,  tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali?",  im on odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť v dome môjho Otca?".  Tým ukázal na svoj božský pôvod. Sv. Jozef potom pravdepodobne zomrel ešte pred verejným vystúpením Pána Ježiša, nakoľko sa v evanjeliách už viac nespomína.
Od prvých storočí sa veľmi rozšírilo jeho uctievanie ako svätca najmä na Východe, neskôr okolo 8. storočia aj na Západe. Od 17. st. sa rozšírilo jeho patrónstvo aj na patróna zomierajúcich - patróna dobrej svätej smrti. Svätý Jozef je vzorom kresťanského života, vzorom pre manželov a otcov, ochranca rodín. Tak ako on v čase svojej smrti cítil útechu Panny Márie a Pána Ježiša, aj my môžeme dúfať v jeho ochranu v hodine našej smrti.
V umení býva zobrazený takmer vždy spolu s Pannou Máriou a Pánom Ježišom ako Svätá Rodina, alebo len s malým Ježiškom na rukách. Niekedy ho nájdeme zobrazeného ako pracuje s drevom, pričom ho sleduje malý Ježiš.

Modlitba: "Všemohúci Bože, ktorý si zveril starostlivej ochrane sv. Jozefa  počiatky tajomstva ľudskej spásy, daj  aby Cirkev na jeho orodovanie bola vždy verná svojmu poslaniu, a tak mohla uskutočniť Tvoje plány. Amen."