Zoznam článkov z Rytiera Nepoškvrnenej 1/2005:

Požehnanie z kríža
Ján Pavol II. - pápež, ktorý zmenil svet
Nasledovanie Pána Ježiša
Obrátenie je láska
Rytierka z Kalkaty
Poď domov! Tvoja Matka Ťa čaká!
Mystička, ktorej videnia inšpirovali tvorcu veľkofilmu
Mária - Matka Cirkvi
Ahoj
Svätá hodina
Svedectvá z modlitbového zápasu
Od vzniku Prešovskej eparchie po násilné "zrušenie" Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v roku 1950 (III.)
Akých by sme chceli kňazov?
Zväzky Štátnej bezpečnosti trochu inak
Zradili Judáša
Jules Verne - veriaci spisovateľ s obrovskou fantáziou
Z našej pošty
Zaujímavosti z kresťanského sveta
Habemus Papam!
Staňme sa spolutvorcami pontifikátu Benedikta XVI!

Rytierik Nepoškvrnenej
Milí kamaráti!
Deti o stretnutí s Pánom Ježišom v Najsvätejšej Sviatosti
Z Vašich listov