Zoznam článkov z Rytiera Nepoškvrnenej 1/2006:

Uvodník
Ten, v ktorom Boh ukázal plnosť človečenstva
Sv. Maximilián - patrón našich ťažkých čias
Zázračný medailónik - dar Nepoškvrnenej
Zahľadení do krásy Nepoškvrnenej
Krížová cesta so sv. Maximiliánom
V šľapajách Márie a sv. Maximiliána
Tam, kde zomrel svätec
Momentky na zamyslenie - z detstva sv. Maximiliána
Zločin a trest - svedomie a pokánie

Rytierik Nepoškvrnenej
Nebeskej Matke k meninám
Milujem Ježišovu Matku
Spomienky