Milí kamaráti...

Istotne i Vy, podobne ako ja, prežívate veľký smútok pri správach o deťoch, ktoré zomierajú v rozličných bojoch a vojnách, o ktoré v dnešnom svete nieje núdza. Je hrozné, keď podaktorí ľudia so zlým srdcom, ospravedlňujú svoje hriešne správanie tým, že chcú bojovať za Božie veci. Takouto hanbou nás kresťanov, o ktorej sa podaktorí z Vás už učili na hodinách dejepisu, boli tzv. „križiacke výpravy“. Ich prvotným cieľom bolo prinavrátiť Svätú Zem, teda miesta, kde žil Pán Ježiš a jeho apoštoli, kresťanom. Spôsob, akým tieto výpravy prebiehali, však nebol kresťanským, lebo žiadna vojna nemôže mať s kresťanstvom nič spoločné.
Ale Pán mal aj v tej dobe svojich svätých, ktorí svetu pripomenuli, ako má vyzerať kresťanský život a že vojna k nemu nepatrí. Toto posolstvo je v dnešnej dobe veľmi aktuálne.
Verím, že príbeh zo života sv. Františka, ktorý Vám ponúkam v tomto čísle Rytiera, Vás osloví.

Rytierik Maxo