Sen

Istý mladý muž sa veľmi snažil žiť kresťansky. Ale tu i tam mával pochybnosti, či je na správnej ceste. Jedného dňa povedal: „Bol by som rád, keby mi Pán Boh, hoci aj vo sne, dal vedieť, čo robím zle. Chcel by som mať istotu.“
Onedlho sa mu prisnil sen: Pán Boh ho previedol cez dve izby. Prvá bola prekrásne zariadená a na stole uprostred bola kopa dukátov. Druhá izba bola dosť skromne zariadená a na stole uprostred bolo len zopár drobných mincí.
Ako tam stál a premýšľal, počul hlas, ktorý mu hovoril: „Toto sú peniaze, ktoré si rozdal chudobným. V prekrásne zariadenej miestnosti boli peniaze, ktoré si minul na seba.“
Mladý muž sa pri týchto slovách preľakol a v tom momente sa zobudil. Odvtedy však s peniazmi zaobchádzal rozvážnejšie a bol citlivejší na biedu iných.

Miroslav Deglovič