O čom sú pre mňa Vianoce?

Nedávno som bol svedkom rozhovoru môjho kresťanského priateľa s neveriacim človekom. Hovorili o slávení Vianoc. Kresťan povedal: „Áno, celá poézia Vianoc, všetky tie staré tradície a zvyky, darčeky, spomienky, intimita rodiny, celá tá ľudská stránka Vianoc, to je niečo, čo nás spája; avšak pre mňa sú všetky tieto hodnoty predsa len druhoradé, vonkajšie, pretože pre mňa tento čas znamená hlavne spomienku na to, že sa pred dvetisíc rokmi v Betleheme narodil Ježiš Nazaretský.“ Bolo to určite úprimné vyznanie, niečo mi však v ňom chýbalo. Dlho som o tom premýšľal. Vari sú pre kresťanov Vianoce len spomienkou na Ježišovo narodenie ako na „historickú udalosť“? Na niečo, čo sa stalo v dávnej minulosti? Veď správa o Ježišovom narodení nie je iba informáciou o niečom, čo sa kedysi udialo, nie je pietnou spomienkou na veľkého muža z dávnej minulosti, ale zvesťou hovoriacou o Bohu a jeho vzťahu k nám ľuďom. A táto zvesť je určená pre všetkých ľudí. Stredom Vianoc je oslava Boha, ktorý sa stal ľuďom taký blízky, že prišiel fyzicky medzi nás! Vianoce nám zvestujú ako sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom! Boh, ktorý je pre nás najprv vzdialený a nepochopiteľný, všetko presahujúci, tento Boh sa chce stať zrozumiteľný: posiela svoje Slovo, dáva svoje Slovo ľuďom. Tvorivé slovo, plné života a sily, to Slovo, prostredníctvom ktorého povstalo všetko, čo je. Slovo, ktoré niesli proroci, Slovo, ktorým sa Boh dáva poznať. Toto Slovo prestupuje dejinami spásy. A posledným, konečným a dokonalým tvarom tohto Slova je človečenstvo Ježiša Krista. Toto človečenstvo – aj v tvare detskej bezmocnosti – je vyjadrením Božej plnosti, lásky a dokonalosti. Boh, o ktorom hovorí naša viera, už nie je vzdialený Boh: je to Emanuel, Boh s nami.A zvesť o takomto Bohu prinášame aj vám. Už budete vedieť povedať svojim priateľom, o čom sú Vianoce? Aby aj oni našli Božie dieťa – Pána Ježiša Krista. Aby mu odovzdali celý svoj život, aby doň vstúpil a sprevádzal ich každý deň. Sláva na výsostiach Bohu – a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie... (Lukáš 2,14)

podľa Tomáša Halíka,
Bratislavská tlačová misia