Ekumenizmus: „Dohoda medzi kresťanmi je možná“

Záverečný dokument zmiešanej Teologickej komisie Katolíckej a Pravoslávnych cirkví, je nádejou pre budúci vzájomný dialóg. Metropolita Athanasios Chatzopoulos, grécky pravoslávny zástupca pri Európskej únii, ktorý bol aj na stretnutí v Ravenne uvádza v rozhovore pre La Republiccu, že teraz je dôležité, aby sa dokument dostal ku všetkým: „Nechajme nech dozrie vo svedomí Cirkví. V Ravene naše delegácie pracovali ako teológovia. Nie je to teda právny dokument a budú sa ním zaoberať naše Cirkvi, aby prehĺbili dialóg. V dokumente sa Rímsky biskup uznáva, ako prvý medzi patriarchami. Z piatich antických sídel Cirkvi – Rím, Konštantínopol, Jeruzalem, Antiochia a Alexandria – Rímsky patriarcha bol a je považovaný za prvého. Je to tak, aj keď zoberieme do úvahy vytvorenie ďalších pravoslávnych patriarchátov v Rusku, Bulharsku a Srbsku. Ak dosiahneme definíciu, akým spôsobom má byť Rím prvým medzi ostatnými sídlami, bude to historický krok. Samozrejme nemôže byť administratívnym centrom, ktoré riadi ostatných.
Pre pravoslávne cirkvi je najdôležitejšie ustanovenie, že koncil je spoločným princípom pre obidve Cirkvi. V pravoslávnej tradícii je to najvyšší princíp Je to základná hodnota byť spolu v Cirkvi, spolu diskutovať, spolu rozhodovať. Zároveň je tu zhoda na tom, že koncil, alebo synoda, nie je len niečím, kde všetci sú spolu, ale má svojho prvého, ktorý to riadi a je ním biskup, nie akýkoľvek veriaci“.
Na otázku, či bude mať odchod zástupcov Moskovského patriarchátu zo stretnutia v Ravenne negatívny dopad na ekumenický dialóg, metropolita odpovedal:?„ Neverím tomu. Samozrejme nie je dobre, keď chýba jedna cirkev. Chceme jednotu, chceme, aby sa mohli vyjadriť všetci. Ale najdôležitejšou vecou je pokračovanie dialógu medzi pravoslávnymi a katolíkmi, dialógu lásky a jednoty“.Na ďalšiu otázku , ako bude časovo prebiehať tento dialóg, metropolita povedal: „Teraz musíme študovať privilégiá prvého medzi patriarchami. V roku 2008 budeme študovať dokumenty, ktoré sa vzťahujú na primát a ako ho žili v prvom tisícročí kresťanskej éry. V roku 2009 sa zmiešaná komisia stretne opäť“.

TK KBS, La Repubblica lm; pz