Zasmejme sa s pápežom
Úsmevné príbehy zo života Jána Pavla II. (1.)

Bolek a Lolek kardinálmi

Jeden z kňazov Vroclavskej arcidiecézy bol svedkom neobyčajného nápadu kardinála Bolesława Kominka, ktorý tlmočil svojmu priateľovi z kardinálskeho kolégia Karolovi Wojtyłovi. Na túto príhodu si spomína takto: „Môj vroclavský arcibiskup Bolesław Kominek sa priatelil s krakovským arcibiskupom Karolom Wojtyłom, ale neskrýval predo mnou miernu závisť, keď sa od neho mladší Wojtyła stal kardinálom. Keď bol neskôr aj Bolesław Kominek vymenovaný za kardinála, bol som svedkom jeho telefonátu do Krakova: navrhol Karolovi Wojtyłovi natočenie ďalšieho pokračovania populárneho animovaného seriálu pre deti Bolek a Lolek s názvom: Ako sa Bolek a Lolek stali kardinálmi.“ (pozn. prekl.: Bolek – zdrobnenina poľského mena Bolesław, Lolek – zdrobnenina poľského mena Karol)

Dobrý deň, pán pápež!

V Mexiku v roku 1979 sa Ján Pavol II. stretol s paradoxnou situáciou: krajina, ktorej 95 % obyvateľov sa hlásilo ku kresťanskej viere, bola ovládaná ateistickou a antiklerikálnou politickou mocou. Pred prvou apoštolskou cestou Jána Pavla II. do tejto krajiny vláda Mexika chcela, aby Svätý Otec požiadal o vydanie vstupného víza a predložil svoj cestovný pas. Vatikánska diplomacia musela mexickému ministerstvu zahraničných vecí vysvetliť, že pápež nevlastní pas. Na letisku v Ciudad de Mexico ho privítal prezident krajiny najkratším príhovorom v histórii pápežských ciest: „Dobrý deň, pane. Vítame vás. Želáme Vám úspech u vašich spoluveriacich. Dovidenia.“

Do pekla s pápežským požehnaním!

Návštevu Jána Pavla II. vo Veľkej Británii v roku 1981 sprevádzali početné protesty zo strany protestantov. Prím viedol pastor Ian Paisley, ktorý vylieval na hlavu pápeža špinu najhorších invektív. Ján Pavol II. vďaka veľkému zmyslu pre humor vypálil rybník svojim oponentom. V Liverpoole pápež navštívil anglikánsku i katolícku katedrálu. Keď išli britským nákladným vozidlom Leyland prerobeným na papamobil, zazrel skupinu prívržencov pastora Paisleyho vyzbrojených transparentmi s nápisom: „Každý, koho požehná pápež, je odsúdený do pekla.“ Ján Pavol II. sa obrátil na ľudí okolo jedného transparentu a s figliarskym úsmevom im udelil požehnanie.

Príbehy zozbieral z rozličných prameňov Grzegorz Polak a uverejnil ich v knihe Śmiejmy się z Papieżem (vydavateľstvo Rzeczpospolita, Varšava, 2007)