Dary pre Ježiška

Na sviatky Narodenia Pána Ježiša najviac čakajú deti. Samozrejme, tešia sa na ozdobovanie vianočných stromčekov a na vianočné darčeky, na spev kolied, jasličky a vianočné prázdniny. Tak to bolo i tento rok. Deti sa spolu zamýšľali nad tým, ako najlepšie prežiť Vianoce. Poprosili sestru Máriu, aby si o tom porozprávali na hodine náboženstva. Sestra Mária túto tému s radosťou otvorila na najbližšej hodine a tešila sa, že to bol vlastný nápad jej žiakov. Sviatky Narodenia Pána nie sú iba príjemne stráveným časom prijímania darčekov a vzájomného želania si všetkého dobrého. Je to predovšetkým prijatie a uctenie si Pána Ježiša, ktorého narodeniny oslavujeme práve na Vianoce. Malý Ježiško prišiel na svet v maštaľke, lebo ho nik nechcel prijať do svojho domu. Obyvatelia Betlehema pred ním zatvorili dvere svojich domov i svoje srdcia. Najväčšmi si uctíme narodenie Božieho Syna, ak mu preukážeme lásku prostredníctvom modlitby za všetky deti, najmä za tie nenarodené – presviedčala deti katechétka.Mlčanie bolo potvrdením toho, že deti so sestrou súhlasia. Veď čo môže byť väčším darom pre malého Ježiška ako dar srdca pre jeho rovesníkov, najmä pre tých, ktorých iní ľudia odmietajú? Nik o správnosti návrhu sestry Márie nepochyboval. Navrhujem, aby sme spoločne preukázali lásku Pánu Ježišovi v malých deťoch – ozval sa Ondrejko.V triede nastal šum a mnohé deti vyslovovali svoje návrhy. Potvrdzovali, že ich malé srdiečka horia láskou k malému Ježiškovi.Ja sa počas Vianoc zrieknem darčeka a venujem ušetrené peniaze chudobným deťom – rozohňoval sa Slávko.Mohli by sme ísť do detského domova a zahrať deťom divadielko o narodení Pána Ježiša a spraviť im tak radosť. Každý z nás by tiež mohol priniesť nejaký drobný darček – padol ďalší návrh z úst Janky. Počas Vianoc sa môžeme všetci v pravidelnom čase modliť za všetky deti na svete – navrhla Zuzka.Sestra Mária sa veľmi tešila z takého množstva konkrétnych nápadov. Bolo vidno, že deti dobre pochopili význam Vianoc a určite sa v nejednom srdci narodí malý Ježiško...Sľubujem, že pripravím silvestrovský bál pre deti – prehlásil Maťko.Možno by sme mohli zorganizovať vianočnú besiedku pre všetky deti, ktoré by chceli prísť? - nahlas uvažovala Lucka. Ja pripravím pekný ruženec a Zázračný medailónik pre každé dieťa – prehlásila Veronika. Sestra Mária sa zamyslela nad týmto predsavzatím a povedala: Hneď vidno, Veronka, že si rytierkou Nepoškvrnenej!Áno, som – prikývlo dievča katechétke. Rytieri Nepoškvrnenej sú ochrancami a priateľmi detí. Božia Matka si vybe-rala deti ako svojich poslov pre celé ľudstvo. Sv. Bernadete v Lurdoch prezradila svoje meno: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ Panna Mária použila deti z Fatimy: Hyacintu, Luciu a Františka, aby zachránila svet pred záhubou a Božím hnevom. Vďaka ich modlitbe a sebazáporu Mária vyprosila pokoj pre svet. Aj sv. Maximilián bol od najmladších rokov nástrojom v rukách Nepoškvrnenej. Keď bol malým chlapcom v kostole v Pabianiciach sa mu zjavila Božia Matka a ukázala mu dve koruny. Z lásky k Panne Márii si vybral obe. Stal sa svätým a mučeníkom. Nech teda každý z nás, tak ako rytier Nepoškvrnenej, sa stane priateľom a ochrancom každého dieťaťa, lebo ono je dieťaťom Boha a má svoju Matku v nebi – zhrnula sestra Mária.

Rytierik Maxo