„Až keď budú práva počatého dieťaťa uznané, môžeme povedať, že komunizmus padol“

Rozhovor s Janou Tutkovou, hovorkyňou kampane Právo na život

Nedávna bilboardová kampaň Právo na život vyvolala množstvo protestov, ale zároveň prinútila veľké množstvo ľudí, aby sa zamysleli nad skutočnou podstatou umelého potratu. Bilboardy dokonca nad rámec svojich zákonných právomocí „zakázala“ Rada pre reklamu ako „neetické“. Bola podľa vášho názoru kampaň úspešná? Naplnili sa očakávania, s ktorými ste ju pripravovali?
Kampaň priniesla na svetlo, čo bolo doteraz skryté a úmyselne zakrývané - že interrupcia nie je nevinná procedúra, ale je to násilný čin, ktorý zabíja dieťa. Táto kampaň v tomto rozsahu nemala zatiaľ obdobu nikde na svete. V niektorých “vyspelých” demokraciách by sa nemohla uskutočniť pre cenzúru práve v tejto oblasti (napr. vo Veľkej Británii). Rada pre reklamu je organizácia ako tisíce. Táto sa však hrá na ochrancu mravnosti, pričom však propaguje zvrátenú mravnosť a prekrútenú etiku, keď odklepne bilboardové kampane propagujúce voľný sex, kondómy, soft-erotiku. Jej kompetencia je len pre komerčnú reklamu a nie na občianskopolitickú kampaň nášho typu. Takže mimo kompetencie svojho Etického kódexu sa skupina “expertov na etiku” uzniesla, že je neetické ukazovať nespravodlivosť, ktorú štát spolufinancuje z našich daní. Samozrejme, že podľa týchto ľudí je zrejme úplne etické potraty vykonávať, len nie ukazovať. Je smutné, že média použili túto skupinu samoustanovených expertov na diskreditáciu kampane. Je bežnou praxou ukazovať nespravodlivosť v médiach a morálnou povinnosťou (dokonca evanjeliovou) napomínať verejne tých, ktorí si interrupciu prekrúcajú na “základné ľudské právo”.

Bilboardy s vyobrazením dieťatka zabitého v lone matky vyvolali rozporuplné reakcie – od reakcií, ktoré takúto kampaň ako „liečbu šokom“ podporili, až po úplne odmietavé reakcie „pohoršených“ zástancov umelých potratov, ktorí sa tragikomicky vo svojom urputnom boji štylizovali do pózy „ochrancov mravnosti a detskej psychiky“. Ako by ste po sérii priam nechutných mediálnych útokov na organizátorov kampane a množstve viac ako nevyberaných slov na vašu adresu zhodnotili formu, ktorú ste pre túto potrebnú kampaň zvolili? Bola správna? Neboli tie bilbordy predsa len „prisilnou kávou“? Treba silnú kávu na tvrdé zaspatie národa, ktorý je však zodpovedný za genocídu štvrtiny svojej populácie. Bilboardy ukázali len realitu toho, čo je považované za etické a zákonné. Tak prečo sa hrozíme tohto obrázka? Asi preto, že potrat je brutálny čin vraždy nevinného dieťaťa, akokoľvek by si to človek chcel ospravedlniť. Napokon však i zástancovia potratov zvolili formu odmietania potratov ako zla. Ale menšieho zla, ktoré za istých ťažkých okolností je treba nechať ako „legálnu možnosť“... Týmto jasne podporili schizofréniu národa, ktorý síce tvrdí, že je proti potratom, ale “netreba ich zakazovať...”

Plánujete v kampani pokračovať? Aká bude jej ďalšia podoba?
V kampani Právo na život budeme pokračovať iba ako CBR. Pastor Bonus pripravuje vlastne aktivity a o všetkom budeme včas informovať. Chceme však ísť medzi ľudí, keďže média sú k takýmto aktivitám zatiaľ veľmi nepriateľské. Hľadáme ľudí na miestnej úrovni, ktorí by nám boli ochotní pomáhať, ktorých by sme zároveň vytrénovali, aby mohli byť hlasom kampane v mieste svojho pôsobenia.

Prečo podľa vás toľko obyvateľov Slovenska, ktorých drvivá väčšina sa pri poslednom sčítaní obyvateľstva označila za kresťanov, nevníma zabitie nenarodeného dieťaťa ako problém? Kde vidíte korene tohto zla?
Korene zla vidím v ľudskej zaslepenosti materiálnym životným štýlom, na čo nás nalákal tak komunizmus ako i terajší konzumizmus. Hľadáme spôsoby, ako sa čo najskôr zbaviť utrpenia, nechceme komplikácie, stratili sme pochopenie pre obetu, vyhľadávame prestíž, či pohodlie. Kto si neváži nenarodený život, neváži si ani manželstvo. Lepšie povedané, ľudia nechápu zmysel sexu, ľudskej sexuality, darovania sa v manželstve. Problém je, že mu dávajú hodnotu, aká sa im núka cez média. Nepoznajú nič lepšie, lebo si neurobia čas na to, aby hľadali príklady hrdinskosti a pravej lásky medzi svätými, či v cirkevnom spoločenstve. Nechali sa presvedčiť tým, že nemajú čas na zastavenie sa, čo kresťania nazývajú modlitbou, na zamýšľanie sa nad základnými vecami života. Ľudia si nechávajú formovať svedomie bulvárom, odmietajú to, čo im ponúka Cirkev. Tá preto musí nájsť spôsoby - a tým nemyslím, len hierarchiu, ale práve laikov - ako ponúknuť pravdu cez priateľstvo tým okolo - vlastným príkladom ako i slovom. V oboch prípadoch však ako kresťania často zlyhávame, keď nemáme argumenty, lebo sami dobre neštudujeme vieru, alebo keď nemáme jasno v morálke. Vtedy padáme a pohoršujeme aj nekresťanov. Ten hlavný boj proti neslobode nás ešte len čaká. Komunizmus odopieral základné ľudské práva - právo na súkromný majetok, či slobodu vierovyznania. Boli to tiež komunisti, ktorí zaviedli legalizáciu potratu a marxisti, ktorých cieľom bolo rozbiť rodinu, manželstvo a tak samozrejme aj Cirkev. Až keď budú práva počatého dieťaťa uznané, môžeme povedať, že komunizmus padol.

Organizátormi bilboardovej kampane boli dve neziskové organizácie – Pastor Bonus a CBR, ktorého ste riaditeľkou. Môžete v krátkosti našim čitateľom predstaviť svoju organizáciu?
CBR (Centrum pre bioetickú reformu) vzniklo len v tomto roku a prevzalo názov americkej organizácie, ktorá nám poskytuje know-how a fotomateriály. Mnohé ich projekty nás inšpirovali a preto sme sa rozhodli fungovať ako ich pobočka. Organizácia je otvorená pre sympatizantov a preto je možné sa stať “priateľom” CBR alebo aj jej darcom. Financie na fungovanie získavame na Slovensku, keďže zápas o financie pre prolife hnutia pretrvavá aj v USA. Kým medzinárodné korporácie, či úspešné firmy budú viesť ľudia bez úcty k životu, bude vyhrávať strana obhájcov násilia. Žiaľ, štruktúry zla sú silno zakotvené práve v biznis sektore, keďže neresti a hriechy prinášajú zisky lepšie a ľahšie. CBR chce ponúknuť aj alternatívu slovenským firmám, aby mohli financovať projekty zamerané na zlepšenie morálky, úcty k životu a pod. Veľkú časť našich príjmov dostávame i od jednotlivcov. Je skvelé, že ľudia chcú pomôcť aj finančne a chápu, že práve tento zápas o záchranu bezbranných životov je prioritou. CBR plánuje organizovať od nového roka tré-ningy pre aktivistov na miestnej úrovni, otvorené pre ľudí každému veku. Je potrebné, aby sa ľudia sa v mieste svojho pôsobenia stali “agentami zmeny” - zmeny komunistickej mentality, ktorej príkladom je práve tzv. „prochoice“ myslenie. CBR chce teda budovať regionálne siete a štruktúry dobra. Je treba, aby viac ľudí pracovalo na šírení evanjelia v rôznych oblastiach. Bioetika, či sexuálna etika sú skvelé témy na vysvetľovanie kresťanských postojov a opätovné pokresťančenie Európy. Stretávam sa často s problémom, že niektorí ľudia, aj keď kresťania, robia kompromisy len, aby si udržali príjmy, keď pracujú pre štruktúry zla: napr. v distribúcii pornografie a softerotiky, v predaji hormonálnej antikoncepcie, či okultnej literatúry, ale i v pomoci známym, ktorí idú na umelé oplodnenie, či potrat. Kresťan musí odmietnuť svoju účasť na týchto aktivitách.

Ako sa môžu čitatelia Rytiera Nepoškvrnenej zapojiť do kampane?
Myslím, že som to už skôr načrtla. Treba o kampani hovoriť s kolegami, priateľmi, príbuznými. Počúvať ich a vysvetľovať pravdu. To často znamená hľadať argumenty, aby sme druhým vedeli odpovedať. Akékoľvek otázky nám môžete posielať e-mailom na adresu info@pravonazivot.sk .Najlepšie je však poslať nám kontakt, aby sme mohli poslať emailom InfoCBR. Zorganizujte podujatie, diskusiu alebo výlet, kam nás môžete pozvať alebo urobiť ochranu života témou akejkoľvek iniciatívy. Ak môžete mesačne odložiť nejaké peniažky pre naše vzdelávacie aktivity zamerané na celú verejnosť Slovenska, bude to veľkou pomocou. Náš bankový účet je uvedený na vebovej stranke www.pravonazivot.sk. Prosíme všetkých našich podporcov, aby písali do médií - kritiku i pochvaly, svoje názory i komentáre. Dnes je všetko ľahšie prístupné cez internet, ktorý sa musia aj starší veriaci naučiť používať, ak chceme vyhrať tento zápas. Boh chce vyhrať túto vojnu, potrebuje však svoje nástroje, svojich rytierov...

Za rozhovor ďakuje redakcia.


Dovetok k rozhovoru

V deň uzávierky tohto čísla Rytiera Nepoškvrnenej už bolo známe „šalamúnske“ rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci legálnosti umelých potratov. Ústavný súd ním potvrdil, že väčšina jeho sudcov sa hlási k „demokratickému“ odkazu režimu, ktorý prenasledoval svojich občanov za vernosť svojmu svedomiu. Práve v období, keď sa bude pravdepodobne pripravovať nový zákon o umelých potratoch je veľmi dôležité, aby všetci ľudia dobrej vôle, ktorým nie je ľahostajné beztrestné zabíjanie najbezbrannejších obyvateľov tohto štátu, prípravu spomínaného zákona „ovplyvňovali“ svojimi modlitbami a obetami. Zápas o budúcnosť krajiny, o jej tvár, nie je zápasom politických smerov a prúdov, ale je zápasom o víťazstvo dobra v srdciach jej obyvateľov s kniežaťom tohto sveta šíriacim kultúru smrti. Preto prosíme všetkých čitateľov „Rytiera“, aby vo vianočnom období zintenzívnili svoje modlitby na tento úmyselv deň spomienky na sväté neviniatka.

Redakcia