Rytierstvo Nepoškvrnenej

Znak MI

Rytierstvo Nepoškvrnenej je hnutie, ktoré založil sv. Maximilián M. Kolbe 16. októbra 1917 v Ríme. Cieľom Rytierstva Nepoškvrnenej je obrátenie a posvätenie všetkých ľudí prostredníctvom Ježišovej Nepoškvrnenej Matky. Pekne to vyjadruje veta: „Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú!“ Hlavnou podmienkou je osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenej, ďalšími podmienkami sú nosenie Zázračného Medailónika a zapísanie sa do Knihy MI (Rytierstva Nepoškvrnenej) v jeho sídle. Rytierstvo Nepoškvrnenej pri svojej práci používa predovšetkým duchovné prostriedky: modlitbu, pokánie, príklad dobrého kresťanského života a obetu každodenných ťažkostí a utrpení. Ďalej sú to materiálne prostriedky ako vydávanie a rozširovanie mariánskej tlače, iné formy masmediálneho apoštolátu, rozširovanie zázračného medailónika. Pri svojom apoštoláte MI používa taktiež iné vhodné prostriedky podľa možností jeho členov. Zakladateľ MI zostavil a odporúčal denne sa modliť nasledovú krátku modlitbu: "Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a tebe odporúčaných. Amen" Ak teda hľadáš správnu cestu k Pánovi a chceš sa k Nemu ešte viac priblížiť, dovoľ Jeho Nepoškvrnenej Mamke, aby Ťa viedla. Odovzdaj sa s dôverou do jej rúk a staň sa jej rytierom. Ak sa k tomuto kroku rozhodneš, požiadaj o zápis do Knihy Rytierstva Nepoškvrnenej. Vystrihni kupón v tomto časopise, vypíš ho, alebo napíš na kúsok papiera svoje rozhodnutie a zašli čo najskôr na adresu: Rytierstvo Nepoškvrnenej, Kláštor Minoritov, 053 14 Spišský Štvrtok

Bližšie informácie o Rytierstve