Sv. Otec

Prehľad článkov týkajúcich sa Kristovho námestníka Jána Pavla II.

Kde dovolenkuje Svätý Otec

Je láska k pápežovi čímsi zastaralým?

Charizma trpiaceho pápeža

Posilnenie viery

Pápež a ekumenizmus

Modlitba Jána Pavla II k Nepoškvrnenej

Ľudský život je posvätný

Modlitba Svätého Otca na slávenie Veľkého Jubilea roku 2000

Kresťania nemôžu zostať rozdelení

Tretia pastoračná návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku


Požehnanie z kríža

Ján Pavol II. - pápež, ktorý zmenil svet