Ako si predplatiť časopis Rytier Nepoškvrnenej?

Časopis Rytier Nepoškvrnenej si môžete predplatiť:

On line

Objednávkou na adresu:

Rytier Nepoškvrnenej

P.O.Box 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Telefonicky:

0905 311 409

Faxom:

087 64 17 611

E-mail:

skurek@rytier.sk