Za život

Ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a úcta k nemu je témou, ktorá je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Na našich stránkach nájdete niekoľko materiálov "pro-life":

Učenie Cirkvi o umelom potrate a eutanázii

Eutanázia - právo na "príjemnú" smrť

Kristus znovu ukrižovaný alebo slovenské Kalvárie a Golgoty

Pamätník nenarodeným

Francúzsky prezident vyzdvihol úlohu rodiny

Prerušený zázrak života

Stratili sme úctu k životu. Sme ochotní to ešte zmeniť?

Špecializovaná príloha „Rytiera Nepoškvrnenej“

Súčasné postoje lekárov, sestier a obyvateľstva k životu

Eutanázia je útok na život človeka

Pravoslávna cirkev a nedotknuteľnosť ľudského života

Ľudský život je posvätný

Áno pre život

Usmej sa na život

Mesiac modlitieb za nenarodené deti Slovenska

Sväté Písmo a posvätnosť ľudského života od počatia (1.)

Sväté písmo a posvätnosť ľudského života od počatia (2.)

Uzdravenie

Ak si podstúpila umelý potrat...

Podpisová akcia za ochranu ľudského života a dobrých mravov na Slovensku

Nedotknuteľnosť ľudského života a učenie Cirkvi

Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie

Prvou obeťou potratu je žena, druhou matka

O histórii jedného “demokratického práva ženy“

Spoločné stanovisko k problému  klonovania človeka

„Toto je moje telo“