Na príprave časopisu Rytier Nepoškvrnenej sa podielajú:

- Dariusz Żuk-Olszewski, redaktor

- Stanislav Kurek, príprava tlače

- Renata Żuk-Olszewska, príprava detského Rytierika

- Mons. ThDr. Ladislav Belás, cirkevný cenzor

- Mária Paššová, jazyková úprava

- Miriam Kureková, distribúcia

- Veľa ďalších externých autorov a spolupracovníkov

- Tlač: Vydavateľstvo Otcov Františkánov v Niepokalanove v Poľsku, O. Ryszard, Br. Roman, a iní

- Hardware: AMD 486   Software: Corel Ventura 5.0

- Baliaci team: Jarko, Martinko, Beatka, Anka, Terka, Magduška...

- DTP Studio Topolčany     Pošta Ivanka pri Nitre     Colnica Skalité-Zwardoň

- pani Marta Pružinská a ďalší naši distribútori od Bratislavy, cez Žilinu, Udavské až po Košice

- Samozrejme Vy, Naši čitatelia